Informační podpora HOPKS

Správní úřady při přípravě a přijetí opatření podle zák. č. 241/2000 Sb. využívají, podle § 27b tohoto zákona, informační systémy pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS).  Z tohoto důvodu Správa zabezpečuje řešení problematiky informační podpory HOPKS, do které patří zejména komplexní zajištění informací o věcných zdrojích potřebných k pokrytí nezbytných dodávek.

Základním cílem Správy v uvedené oblasti je poskytnout orgánům krizového řízení informační nástroje na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových situací; přitom využít moderní informační technologie s cílem maximálně zjednodušit uživatelský přístup k informacím, minimalizovat náklady na jeho provoz a údržbu a otevřít jej pro komunikaci s dalšími systémy.,

Funkční schéma informačních systémů pro podporu HOPKS